Nieuws

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

22-09-2022

Het kabinet heeft een besluit genomen over rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers.

Lees meer

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

22-09-2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de DGA?

Lees meer

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

22-09-2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de ondernemer zonder eigen BV?

Lees meer

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

22-09-2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 die ons allemaal raken?

Lees meer

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

09-09-2022

Het wordt toch mogelijk, onder strikte voorwaarden, om de coronabelastingschulden in zeven jaar af te lossen.

Lees meer

Rittenadministratie sluit niet

09-09-2022

Een werkgever krijgt een vragenformulier Loonheffingen Geen Privégebruik Auto en eindigt bij de belastingrechter.

Lees meer

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

09-09-2022

De Belastingdienst schrapt investeringsaftrek over de investeringen van een B&B. Terecht?

Lees meer

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

09-09-2022

Wat is het effect van de stijgende energieprijzen op de onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemers?

Lees meer

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

09-09-2022

Het kabinet stelt een nieuw Box 3-stelsel uit tot 2026. Waarom? En wat komt er voor de tussenliggende jaren?

Lees meer

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

26-08-2022

Welke opleidingsuren van zelfstandige ondernemers tellen mee voor het urencriterium?

Lees meer

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

26-08-2022

Een werknemer krijgt gezinsuitbreiding: welke verlofregelingen zijn er?

Lees meer

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

26-08-2022

Bij een belastingcontrole blijkt dat een DGA voor een werkmaatschappij werkt. De Belastingdienst telt daarom gebruikelijk loon bij. Terecht?

Lees meer

Kosten auto van de zaak op vakantie

26-08-2022

Als de werknemer zelf autokosten in het buitenland betaalt, verlagen deze kosten dan de bijtelling voor privégebruik?

Lees meer

Directeur aan de kant gezet

12-08-2022

Een directeur die zonder verbetertraject aan de kant wordt gezet na problemen in de samenwerking, ontvangt een billijke vergoeding.

Lees meer

Sanering bedrijf en Belastingdienst

12-08-2022

De Belastingdienst gaat tijdelijk akkoord met een lagere uitkering bij saneringsakkoorden.

Lees meer
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then