Nieuws

Reconstructie rittenadministratie

18-11-2022

Kunt u met een reconstructie van uw rittenadministratie bijtelling voorkomen?

Lees meer

Werkgever betaalt werkkleding

18-11-2022

Onder welke voorwaarden kan de werkgever onbelast werkkleding vergoeden of verstrekken?

Lees meer

Weer proefprocedures Box 3

18-11-2022

Hoezo komen er weer proefprocedures over Box 3?

Lees meer

Extra maatregelen voor MKB

18-11-2022

Welke extra maatregelen neemt het kabinet voor het MKB?

Lees meer

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

04-11-2022

Als een werknemer die door ziekte niet werkt, vakantieverlof opneemt, betaalt u dan 100% van het loon of het lagere ziekengeldloon?

Lees meer

Werknemer uit Oekraïne?

04-11-2022

Er gelden nieuwe regels om een werknemer uit Oekraïne zonder werkvergunning in dienst te nemen.

Lees meer

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

04-11-2022

De rechter vernietigt een opgelegde navorderingsaanslag over 10,5 miljoen.

Lees meer

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

04-11-2022

De bedrijfsopvolgingsregeling betekent een zeer forse besparing van erfbelasting. Vereist is dat het gaat om een echt bedrijf. Welke panden horen daar bij?

Lees meer

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

21-10-2022

Belastingdienst weigert aftrek specifieke zorgkosten omdat belastingplichtige WMO-aanvraag had kunnen doen.

Lees meer

Update handreiking fiets van de zaak

21-10-2022

De Belastingdienst heeft een update van de handreiking Fiets van de zaak gepubliceerd.

Lees meer

Mondelinge aanzegging toch geldig?

21-10-2022

Is het redelijk van de werkgever een aanzegvergoeding te eisen als de werknemer geen schade lijdt door mondelinge aanzegging?

Lees meer

Tegemoetkoming energiekosten MKB

21-10-2022

Er komt een subsidie (TEK) voor MKB-bedrijven met relatief hoge energiekosten.

Lees meer

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

07-10-2022

Als de DGA maar een deel van het jaar werkt, geldt het gebruikelijk loon dan tijdsevenredig?

Lees meer

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

07-10-2022

Mag de werkgever minuren wegens lockdown afboeken van een positief tijd voor tijd saldo?

Lees meer

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

07-10-2022

De Belastingdienst komt met een ruimer uitstelbeleid. Wat verandert er?

Lees meer
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then