Nieuws

Korting op producten uit eigen bedrijf

10-03-2023

Is een korting op producten uit het eigen bedrijf van de werkgever vrijgesteld?

Lees meer

Wet betaalbare huur

10-03-2023

Wat wil het kabinet doen aan de stijging van huren in de private sector?

Lees meer

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

10-03-2023

Werknemer dient ontslag in, maar bedoelt dat achteraf niet zo. Wat nu?

Lees meer

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

10-03-2023

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een groot deel uitmaken van de omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

Lees meer

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

24-02-2023

Vormt verkoop onroerende zaken aan echtgenote tegen een te lage prijs een belaste schenking? Geldt er een vrijstelling?

Lees meer

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

24-02-2023

Geldt het handhavingsmoratorium voor zzp-ers ook voor de inkomstenbelasting?

Lees meer

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

24-02-2023

BV verkoopt auto ver onder de taxatiewaarde aan DGA. Wat is de maatstaf van heffing voor de BTW?

Lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

24-02-2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Het voorschot gaat omlaag.

Lees meer

Parkeerkosten werknemer

10-02-2023

De werkgever kan een parkeergelegenheid vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?

Lees meer

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

10-02-2023

Hoe zit het met verjaring van een vordering tussen echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden?

Lees meer

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

10-02-2023

Een fiets van de zaak naast een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt eenvoudiger.

Lees meer

Subsidie energiebesparing

10-02-2023

Huiseigenaren kunnen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees meer

Gebruikelijk loon echtpaar

27-01-2023

Man en vrouw werken in de BV van de vrouw. Toepassing gebruikelijk loonregeling.

Lees meer

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

27-01-2023

Welke verblijfskosten kan de werkgever onbelast vergoeden bij dienstreizen?

Lees meer

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

27-01-2023

Mag een werkgever de vaste onkostenvergoeding eenzijdig vervangen door een onkostenvergoeding op declaratiebasis?

Lees meer
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then