Diensten

Administratieve dienstverlening

Mits goed ingericht, vormt uw administratie een essentiële informatiebron. Op basis van een inzichtelijke administratie kunt u uw onderneming doelgericht ‘sturen’. Tevens bent u in staat om pijnpunten tijdig te signaleren. Wij begeleiden u graag bij het opzetten van een effectieve financiële administratie. Voorts zorgen we ervoor dat uw administratie voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Wilt u uw administratie liever geheel aan ons uitbesteden, dan kan dat uiteraard ook.

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Fiscale dienstverlening

De fiscale wetgeving is complex en continu aan veel veranderingen onderhevig. O&W Accountants houdt deze ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten. Indien deze nieuwe zaken betrekking hebben op u en/of uw onderneming dan zorgen zij ervoor dat u aan wet- en regelgeving blijft voldoen en dat eventuele nieuwe fiscaliteiten optimaal worden benut.

Salaris administratie

Salarisverwerking is meer dan alleen het opstellen van een salarisstrook. Bij salarisverwerking krijgt u ook te maken met andere zaken zoals arbeidsrecht, loonheffingen en sociale verzekeringen. O&W Accountants kan veel van deze zaken voor u uit handen nemen.

Samenstellen jaarrekeningen

Als dit voor uw onderneming wenselijk is, stellen wij jaarlijks een jaarrekening op. Het samenstellen van de jaarrekening die voldoet aan de eisen vraagt om specifieke kennis van administratieve verwerking en financiële verslaggeving. Wij zijn er om u te ontzorgen en ondersteunen. Wij voorzien uw jaarrekening van een samenstellingsverklaring, zodat ook duidelijk en transparant onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid blijkt. Bij het samenstellen van de jaarrekening houden we naast de wettelijke eisen uiteraard rekening met uw wensen en informatiebehoefte.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then